İş'te Ferdi Kaza - KAYAKENT SİGORTA LTD.ŞTİ. BURSA

0224 251 51 41
7/24 YANINIZDAYIZ
İçeriğe git

Ana menü:

Hizmetlerimiz
İş’te Ferdi Kaza Sigortası
   
        Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir. Ferdi Kaza Sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.
    
        Türkiye İş Bankası müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla İş’te Koruma, İş’te Özel Koruma ve İş’te Maksimum Koruma isimli Ferdi Kaza Sigortası ürünleri hazırlanmıştır. Ürünlerde yer alan teminatlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Ölüm
 • Sürekli sakatlık
 • Tedavi masrafları (İş’te Özel Koruma ve İş’te Maksimum Koruma ürünleri ile verilmektedir.)
    
       Ayrıca, deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması ile terör sonucunda oluşabilecek zararlar da poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Ölüm teminatı
    
 Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.

Sürekli sakatlık teminatı

 • Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.
 • Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.
       
Tedavi masrafları teminatları
   
        Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, teminat kapsamındadır.

Anadolu Hizmet Ferdi Kaza
    
         Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigortalılarımızın ihtiyaç duyabileceği ayrıcalıklı hizmetler de paketler dahilinde teminat altına alınmaktadır:
    
1. Anadolu Hizmet Ferdi Kaza “Ferdi Yardım”

 • Doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Cenaze nakli
 • Tıbbı danışma
 • Hukuki danışma
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Bilgi ve organizasyon servisi
    
2. Anadolu Hizmet Ferdi Kaza “Konut Yardım”

 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Cam işleri
 • Anahtar işleri
 • Doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
 • Otel hizmeti
 • Güvenlik şirketi
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
 • Bilgi ve organizasyon servisi

İş’te Koruma :
   
         İş’te Koruma ürünü ile ölüm ve sürekli sakatlık riskleri 15.000 TL limit ile teminat kapsamına alınmaktadır.
  
İş’te Özel Koruma:
   
         İş’te Özel Koruma ürününde ölüm ve sürekli sakatlık riskleri için verilen 25.000 TL’lik teminatın yanı sıra 2.000 TL limit ile tedavi masrafları da teminat kapsamına dahil edilmektedir. Ayrıca Anadolu Hizmet Ferdi Kaza Ferdi Yardım paketi de üründe yer almaktadır.
    
İş’te Maksimum Koruma:
    
         İş’te Maksimum Koruma ürününde ölüm ve sürekli sakatlık riskleri 40.000 TL ile teminat kapsamına dahil edilirken tedavi masrafları teminatı da 4.000 TL olarak sunulmaktadır. Bu üründe Anadolu Hizmet Ferdi Kaza Ferdi Yardım paketine ilave olarak Anadolu Hizmet Ferdi Kaza Konut Yardım paketi de üründe yer almaktadır.   
         Türkiye İş Bankası A.Ş. müşterilerine yönelik farklı kapsamlarda hazırlanan İş’te Koruma, İş’te Özel Koruma ve İş’te Maksimum Koruma paketlerimiz için size en yakın Türkiye İş Bankası şubesine başvurabilirsiniz.
    
Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.
    
-Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 
-Anadolu Hizmet "Kasko Yardım" Kitapçığı    
-Anadolu Hizmet "Konut Yardım" Kitapçığı   
-Anadolu Hizmet "Ferdi Yardım" Kitapçığı
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön